National Transfer Accounts

Identitat i Print


Imatge corporativa pel meeting de la Universitat de Barcelona NTA (National Transfer Accounts) que presenta els conceptes, mètodes i procediments d'estimació per al mesurament dels fluxos financers al llarg del cicle de vida. La imatge gràfica vol representar una síntesi dels fluxos financers, per contribuir a fer més explicatiu el concepte i el seu funcionament.

Projecte realitzat amb Maria Vila.

BranchesMerino The baby wool