Kineqi

Identitat, Ilustració i Print


Nova identitat gràfica per Kineqi, nou centre de Brain Gym a Cardona. Brain gym és un mètode de la branca de la kinesiologia educativa destinada a potenciar les habilitats d’aprenentatge innates de la persona, a través de la comprensió del moviment i les seves relacions amb els patrons d’aprenentatge de tot el cervell.

Garden CoworkingHàbit