Inhours

Identitat, Tipografia i Web


Creació de marca per una app que té com a objectiu millorar les habilitats pràctiques dels estudiants universitaris i les seves opcions d'inserció laboral, creant així un pont entre els estudiants i el món laboral. Inhours ofereix a l’estudiant les eines necessàries per descobrir la seva vocació, desenvolupar el seu talent i apropar-se a empreses, mercat i societat.

Casal multiesportiuBranches